Több | |

ujszo.com

Ustanovujúce zasadnutie MsZ /A városi testület alakuló ülése

2010-04-12

Ustanovujúce zasadnutie MsZ

Potom, ako boli 28. novembra oznámené výsledky komunálnych volieb, oslavovalo sa i v Nových Zámkoch.  Niektoré zmeny sa dali očakáva», iné nejedného prekvapili - nikdy doposiaµ sa napríklad nestalo, aby v novom zastupiteµstve zasadlo aľ 11 nových poslancov!

Na internetových fórach sa objavilo mnoľstvo názorov a hodnotení o príčinách a dôsledkoch volebného výsledku, kaľdý sa snaľil hodnoti» dosiahnuté výsledky z vlastného pohµadu. Za pov¶imnutie stojí markantná úloha elektronických médií. Aktivita na Facebooku  lámala všetky doterajšie rekordy, rovnako návštevnos» stránok, na ktoré z neho smerovali odkazy. Tieto médiá v budúcnosti nepochybne prevezmú rozhodujúcu úlohu v predvolebnom zápase. Ja sám som sa snaľil zapája» do predvolebných diskusií na internetových fórach  a rozhodol som sa, ľe v prípade záujmu rád prispejem svojimi komentármi k jednotlivým zasadnutiam mestského zastupiteµstva, s cieµom informova» návštevníkov porálu "Nové Zámky a okolie"  s dianím na zastupiteµstve.

Novozvolenému primátorovi zo zákona vyplýva povinos» do 30 dní zvola» mestské zastupiteµstvo. V Nových Zámkoch sa tak udialo 21. decembra. Slávnostná schôdza začala v hlavnej sále Domu kultúry zloľením sµubu primátora i poslancov. Pokračovala ekumenickou bohosluľbou vo farskom kostole za účasti dekana Zoltána Ďurča, duchovného reformovanej cirkvy Sándora Náteka a členov mestského zastupiteµstva. Tretia čas» zasadnutia sa uskutočnila v zasadačke mestského úradu, kde prebehla voµba členov mestskej rady i voµba predsedov odborných komisií, ktoré pracujú pri MsZ. Bola tieľ určená výška platu primátora, tak ako to určuje zákon. Okrem toho bola schválená zmena mestského rozpočtu v kapitole  Školstvo, keď poslanci rozhodli o poukázaní ostatných príjmov škôl spä» samotným školám.

Výsledky volieb osemčlennej mestskej rady:

Štefan Pétery (SDKU-DS), Pavol Hudák (HZDS-ĄS), Marián Karvaj (KDH), Helena Bohátová (SMER-SD), Ąubica Juríková (NEKA), Juraj Kisely (NEKA), Péter Nagy (MKP) – viceprimátor,  Andrej Huršan (SDKU-DS) – viceprimátor

Predsedovia odborných komisií pri MsZ:

Komisia MsZ finančná a správy mestských podnikov - Lukáš Štefánik (KDH)
Komisia MsZ majetkoprávna - Richard Schwarz (SDKU-DS)
Komisia MsZ sociálnych vecí a zdravotníctva - Dušan Kollár (SMER-SD)
Komisia MsZ vzdelávania a školstva - Katarína Hozlárová (KDH)
Komisia MsZ športu a a práce s mládeľou -  Jaromír Valent (SMER-SD)
Komisia MsZ územného plánu a investičnej výstavby -  Peter Hudák (HZDS-ĄS)
Komisia MsZ kultúrna - Mária Malperová (HZDS-ĄS)
Komisia MsZ dopravy, ľivotného prostredia a verejného poriadku - Török József (MKP)
Komisia MsZ podnikateµskej činnosti, obchodu a politiky zamestnanosti - Koloman Forró (MOST-HÍD)
Komisia MsZregionálneho rozvoja a cestovného ruchu - Martin Starzyk (SDKU-DS)
Komisia MsZ pre konflikt záujmov a nezlučiteµnos» funkcií – Forró László (MKP)

 


Megtartotta elsö ülését az érsekújvári képviselőtestület

 

November 28-a virradóra már az egész országban ismertek voltak az önkormányzati választások eredményei.  Érsekújvár is ünnepelt – sokmindenre számítani lehetett, volt viszont, ami sokakat meglepetésként ért (az érsekújvári 25 fős testületben pl. fennálása óta nem történt ekkora személycsere -11 új képviselő kapott bizalmat!)  A fórumokon sokasodtak a vélemények és mindenki próbálta a maga szemszögéből értékelni, mi – miért történt, ki – hol rontott, vagy éppen mit csinált bravúrosan. Elmondható az is, hogy a jövőben meghatározó szerepe lesz az elektromos hírközlésnek és a közösségi oldalaknak, hiszen még soha nemtapasztalt forgalom volt a facebookon és a rajta hirdetett portálokon. Jómagam is próbáltam az újkeletű kampány részese lenni, és úgy döntöttem, ha igény lesz rá, szívesen írok beszámolókat a testületi ülésekről, hogy az érsekújvár és vidéke hírportál olvasói is értesülhessenek az üléseken történtekről.

A hivatalba lépett polgármestereknek a törvényből adódóan a választási eredmények officiális kihirdetésétől kezdődő 30 napos határidőn belül össze kell hívniuk a képviselőtestulet alakuló ülését.

Érsekújvárott 2010. december 21-én került erre sor, rendhagyó módon 3 helyszínen. Az alakuló ülés a polgármester valamint a megválasztott képviselők eskületételével kezdődött a főtéri kultúrház nagytermében. A ceremóniát egy ökumenikus istentisztelet követte Ďurčo Zoltán esperes, Nátek Sándor református lelkész, valamint a testület tagjainak részvételével a szemközti római katolikus plébániatemplomban. Az ülés harmadik része a városháza tárgyalótermében zajlott, ahol a városatyák megválasztották a városi tanács tagjait és a városi képviselőtestület mellett működő 11 szakmai bizottság elnökét. A törvényből adódóan meghatározták a polgármester fizetését is. Emellett egy költségvetésmódosítással visszaosztották az iskoláknak éves egyéb jövedelmét is.

Az eredmények következőképpen alakultak:

 

Városi tanács (8 tagú): Štefan Pétery (SDKU-DS)

                                               Pavol Hudák (HZDS-ĄS)

                                               Marián Karvaj (KDH)

                                               Helena Bohátová (SMER-SD)

                                               Ąubica Juríková (NEKA)

                                               Juraj Kisely (NEKA)

                                               Péter Nagy (MKP) – alpolgármester

                                               Andrej Huršan (SDKU-DS) – alpolgármester

 

A szakbizottságok elnökei:

                Pénzügyi és a városi cégek igazgatásáért felelős bizottság - Lukáš Štefánik (KDH)

                Vagyonjogi bizottság - Richard Schwarz (SDKU-DS)

                Szociális és egészségügyi bizottság - Dušan Kollár (SMER-SD)

                Iskolaügyi és művelődésügyi bizottság - Katarína Hozlárová (KDH)

                Sport- és ifjúsági bizottság -  Jaromír Valent (SMER-SD)

                Területrendezési és beruházási bizottság -  Peter Hudák (HZDS-ĄS)

                Kulturális bizottság - Mária Malperová (HZDS-ĄS)

                Vállalkozási, kereskedelmi és foglalkoztatáspolitikai bizottság - Koloman Forró (MOST-HÍD)

                Régiófejlesztési és idegenforgalmi bizottság - Martin Starzyk (SDKU-DS)

                Közlekedésügyi, közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság – Török József (MKP)

                Öszeférhetetlenségi és érdekellentétekkel foglalkozó bizottság – Forró László (MKP)

Created by Bosternák Balázs Webdesigner & Webprogrammer